Verzakingsrecht

 • Kan ik gebruik maken van het herroepingsrecht?

 • Dit is slechts mogelijk in enkele gevallen vermits de meeste arrangementen op Biedmee.be een toeristisch karakter hebben en deze een uitzondering vormen op het recht om af te zien van een aankoop op afstand.


  Bovendien is het gebruik maken van het herroepingsrecht wettelijk aan een aantal regels verbonden. Zo moet tijdens deze termijn zorgvuldig worden omgaan met het product en de verpakking. De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant.


  Indien u wenst gebruik te maken van uw herroepingsrecht kan je dit middels het opzenden van het herroepingsformulier. Dit kan je ook via gewone mail of brief melden.


 • Kan ik annuleren vooraleer het product verzonden is?

 • Annuleren vooraleer het product verzonden is mogelijk en is volledig kosteloos en ten alle tijde mogelijk.


 • Kan ik annuleren als het product al verzonden is?

 • Annuleren nadat het pakket verzonden is kan als dit binnen de voorziene termijn van 14 dagen na de levering via het herroepingsformulier wordt aangevraagd. De kosten en het risico van het retourzenden zijn voor rekening van de klant.


  De volledige procedure m.b.t. de herroepingstermijn kan je nalezen in artikel 6 van onze algemene voorwaarden.